Norge i 2030

Vi har råd til skoler og sykehjem fordi vi har oljepenger.
Og fordi noen betaler skatt uten å få trygd eller lønn av staten.

Når oljen tar slutt, må færre jobbe i offentlig sektor.
Lønna deres betales av skattepengene fra de som jobber i privat sektor.

Vi trenger ikke færre lærere, sykepleiere og politifolk.
Vi trenger færre byråkrater. Vi må få et enklere Norge.

Vi har 19 departementer, 19 fylker og 430 kommuner.
Tenk om vi erstattet dem med 10 departementer, 10 fylker og 150 kommuner.

Det er mange ulemper med å «slanke» staten slik.
Men alternativet er verre: Skyhøy skatt eller for få lærere og sykepleiere.

Organiseringen av offentlig sektor bærer preg av at man ikke har erkjent to ting:
At urbanisering og krav til kvalitet på fagmiljøer peker mot større og mer effektive enheter.
At teknologi og internett kan snu opp-ned på måten innbyggerne forholder seg til staten på.

Her kommer mine innlegg i kategorien «Norge i 2030»:
Derfor hater Jonas Gahr Støre G20
Et enklere Norge

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.