I Norge jobber alt for mange for stat, fylke og kommune. Et enklere Norge ville gjort at det var lettere å drive et firma, med bedre tilgang på arbeidskraft fordi færre hadde levd på skattepenger.

Her er et blogginnlegg om et av Norges store problemer – alle byråkratene.

Vi har råd til skoler og sykehjem fordi vi har oljepenger.
Og fordi noen betaler skatt uten å få trygd eller lønn av staten.

Når oljen tar slutt, må færre jobbe i offentlig sektor.
Lønna deres betales av skattepengene fra de som jobber i privat sektor.

Vi trenger ikke færre lærere, sykepleiere og politifolk.
Vi trenger færre byråkrater. Vi må få et enklere Norge.

Tenk om 19 departementer, 19 fylker og 430 kommuner hadde blitt erstattet av 10 departementer og 150 kommuner.

Det er mange ulemper med å «slanke» staten slik. Men alternativet er verre: Skyhøy skatt eller for få lærere og sykepleiere.

Slanket regjering
Tenk at vi har 20 ministre! Med 10 statsråder i stedet for 20 hadde mye vært annerledes. Næringsdepartementet kunne samlet det meste av næringer, og kanskje kunne også utenriks, politi og forsvar vært samlet under parolen sikkerhet? En regjering med ti statsråder under Stoltenberg kunne for eksempel hatt følgende A-lag:

Finansminister Schjøtt-Pedersen
Sikkerhetsminister Solheim
Utdanningsminister Halvorsen
Næringslivsminister Giske
Arbeidslivsminister Strøm-Erichsen
Transportminister Kleppa
Kommunalminister Navarsete
Helseminister Støre
Familieminister Huitfeldt
Kulturminister Henriksen (han fra AUF)

Litt yngre, litt slankere, litt mer toppet.

Slanket kommunekart
Det ER store avstander i Norge. Men er det greit at kommunene ligger tett som hagl på Østlandet? Det tar utrolig mye skattepenger at det ligger rådhus og kommunestyrer med et kvarters mellomrom over store deler av landet vårt. Bare ved å innføre en regel om at enhver kommune skal ha 30 minutters avstand til nabokommunen, ville antall kommuner i Norge blitt bortimot halvert.

Ingen ville blitt tvangsflyttet – folk klarer å pendle en halvtime. Men at vi skal mangle sykehjemsplasser fordi vi har så mange flotte rådhus og kommunestyrer og papirflyttere, det er ganske trist å tenke på. Ja til en halvering av kommune-Norge fra 430 til maksimalt 200 kommuner!